ติดต่อเรา

 

กองแผนงาน ชั้น 4 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-943141-55 (ยกเว้น 49)

 053-941144 , 053-941147

www.facebook.com/planningcmu