ทดสอบหน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารกองแผนงาน

⚠️โปรดระวัง!! อีเมลหลอกลวง (phishing mail) กำลังระบาด
.
หากไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุด อย่ากดลิงก์ในอีเมลดังกล่าวเด็ดขาด
อาจจะทำให้สูญเสียเงิน ข้อมูลหาย และเกิดความเสียหายมากมายตามมา
.
หากท่านใดเผลอกดและกรอกข้อมูลไปแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที่ เว็บ https://account.cmu.ac.th
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ phishing ได้ที่ https://cmu.to/phishing
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.
#ITSCCMU #ONESTOPSEVICESCMU
#CHIANGMAIUNIVERSITY #ITSCService
#จบครบทุกปัญหาITที่ITSCCMU⚠️โปรดระวัง!! อีเมลหลอกลวง (phishing mail) กำลังระบาด
.
หากไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุด อย่ากดลิงก์ในอีเมลดังกล่าวเด็ดขาด
อาจจะทำให้สูญเสียเงิน ข้อมูลหาย และเกิดความเสียหายมากมายตามมา
.
หากท่านใดเผลอกดและกรอกข้อมูลไปแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่เว็บไซต์ https://account.cmu.ac.th
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ phishing ได้ที่ https://cmu.to/phishing
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.
#ITSCCMU #ONESTOPSEVICESCMU
#CHIANGMAIUNIVERSITY #ITSCService
#จบครบทุกปัญหาITที่ITSCCMU

⚠️โปรดระวัง!! อีเมลหลอกลวง (phishing mail) กำลังระบาด
.
หากไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุด อย่ากดลิงก์ในอีเมลดังกล่าวเด็ดขาด
อาจจะทำให้สูญเสียเงิน ข้อมูลหาย และเกิดความเสียหายมากมายตามมา
.
หากท่านใดเผลอกดและกรอกข้อมูลไปแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที่ เว็บ https://account.cmu.ac.th
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ phishing ได้ที่ https://cmu.to/phishing
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.
#ITSCCMU #ONESTOPSEVICESCMU
#CHIANGMAIUNIVERSITY #ITSCService
#จบครบทุกปัญหาITที่ITSCCMU⚠️โปรดระวัง!! อีเมลหลอกลวง (phishing mail) กำลังระบาด
.
หากไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุด อย่ากดลิงก์ในอีเมลดังกล่าวเด็ดขาด
อาจจะทำให้สูญเสียเงิน ข้อมูลหาย และเกิดความเสียหายมากมายตามมา
.
หากท่านใดเผลอกดและกรอกข้อมูลไปแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่เว็บไซต์ https://account.cmu.ac.th
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ phishing ได้ที่ https://cmu.to/phishing
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.
#ITSCCMU #ONESTOPSEVICESCMU
#CHIANGMAIUNIVERSITY #ITSCService
#จบครบทุกปัญหาITที่ITSCCMU

⚠️โปรดระวัง!! อีเมลหลอกลวง (phishing mail) กำลังระบาด
.
หากไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุด อย่ากดลิงก์ในอีเมลดังกล่าวเด็ดขาด
อาจจะทำให้สูญเสียเงิน ข้อมูลหาย และเกิดความเสียหายมากมายตามมา
.
หากท่านใดเผลอกดและกรอกข้อมูลไปแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที่ เว็บ https://account.cmu.ac.th
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ phishing ได้ที่ https://cmu.to/phishing
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.
#ITSCCMU #ONESTOPSEVICESCMU
#CHIANGMAIUNIVERSITY #ITSCService
#จบครบทุกปัญหาITที่ITSCCMU⚠️โปรดระวัง!! อีเมลหลอกลวง (phishing mail) กำลังระบาด
.
หากไม่อยากให้ข้อมูลสำคัญหลุด อย่ากดลิงก์ในอีเมลดังกล่าวเด็ดขาด
อาจจะทำให้สูญเสียเงิน ข้อมูลหาย และเกิดความเสียหายมากมายตามมา
.
หากท่านใดเผลอกดและกรอกข้อมูลไปแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่เว็บไซต์ https://account.cmu.ac.th
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ phishing ได้ที่ https://cmu.to/phishing
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.
#ITSCCMU #ONESTOPSEVICESCMU
#CHIANGMAIUNIVERSITY #ITSCService
#จบครบทุกปัญหาITที่ITSCCMU

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กองแผนงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมงานมอบรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบ Zoom Webinar โดยคุณอนันต์ เดชพรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานต่อรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธี มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร นำเสนอสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศให้กับส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับ A (คะแนนร้อยละ 85-95) จำนวน 10 ส่วนงาน พร้อมนี้ได้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฯ และผ่านระบบ Zoom Webinar รวมประมาณ 380 ท่าน

รับชมวิดีโอได้ที่ https://cmu.to/CMUITA-2022

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/46e30684-4401-4d4c-8a94-854c9af7404e?fbclid=IwAR0xMw-xUb98vdc0jonSpcWfZmH2iPg54uk2TC-wyzyLphJzc5ATTVR9dxs

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กองแผนงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมงานมอบรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบ Zoom Webinar โดยคุณอนันต์ เดชพรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานต่อรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธี มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร นำเสนอสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศให้กับส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับ A (คะแนนร้อยละ 85-95) จำนวน 10 ส่วนงาน พร้อมนี้ได้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฯ และผ่านระบบ Zoom Webinar รวมประมาณ 380 ท่าน

รับชมวิดีโอได้ที่ https://cmu.to/CMUITA-2022

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/46e30684-4401-4d4c-8a94-854c9af7404e?fbclid=IwAR0xMw-xUb98vdc0jonSpcWfZmH2iPg54uk2TC-wyzyLphJzc5ATTVR9dxs

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กองแผนงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมงานมอบรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบ Zoom Webinar โดยคุณอนันต์ เดชพรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานต่อรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธี มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร นำเสนอสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศให้กับส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับ A (คะแนนร้อยละ 85-95) จำนวน 10 ส่วนงาน พร้อมนี้ได้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฯ และผ่านระบบ Zoom Webinar รวมประมาณ 380 ท่าน

รับชมวิดีโอได้ที่ https://cmu.to/CMUITA-2022

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/46e30684-4401-4d4c-8a94-854c9af7404e?fbclid=IwAR0xMw-xUb98vdc0jonSpcWfZmH2iPg54uk2TC-wyzyLphJzc5ATTVR9dxs

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
.
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG 5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี SDG 13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
.
SDG 1: No Poverty อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG 17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
.
อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG 10, SDG 16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
.
มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/c529dd93-c542-4511-9d3e-e80dade4d246
.
Cr : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
.
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG 5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี SDG 13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
.
SDG 1: No Poverty อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG 17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
.
อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG 10, SDG 16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
.
มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/c529dd93-c542-4511-9d3e-e80dade4d246
.
สามารถติดตามผลการจัดอันดับเพิ่มเติมของ The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall
.
Cr : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
.
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG 5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี SDG 13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
.
SDG 1: No Poverty อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG 17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
.
อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG 10, SDG 16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
.
มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/c529dd93-c542-4511-9d3e-e80dade4d246
.
Cr : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
.
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG 5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี SDG 13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
.
SDG 1: No Poverty อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG 17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
.
อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG 10, SDG 16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
.
มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/c529dd93-c542-4511-9d3e-e80dade4d246
.
สามารถติดตามผลการจัดอันดับเพิ่มเติมของ The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall
.
Cr : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
.
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG 5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี SDG 13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
.
SDG 1: No Poverty อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG 17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
.
อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG 10, SDG 16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
.
มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/c529dd93-c542-4511-9d3e-e80dade4d246
.
Cr : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
.
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG 5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี SDG 13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
.
SDG 1: No Poverty อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG 15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG 17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
.
อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG 3, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG 10, SDG 16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก
.
มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/c529dd93-c542-4511-9d3e-e80dade4d246
.
สามารถติดตามผลการจัดอันดับเพิ่มเติมของ The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall
.
Cr : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ต่อไป
.
ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นิติเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Philosophy (Pharmacology /Toxicology), The Ohio State University, Ohio, USA. และได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์แพทยสภา
.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ External Advisory Board of The Ohio State Global One Health initiative (GOHi), Ohio State University, USA อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2564) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ตลอดจนนำวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนำอาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ จิตอาสาออกหน่วยและช่วยสาธารณกุศล เช่น ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด
.
รางวัลและเกียรติคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้รับ อาทิ รางวัลนักเรียนทุน รัฐบาลไทยดีเด่น สาขาแพทยศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่งกระทรวงยุติธรรม จากกระทรวงยุติธรรม รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ต่อไป
.
ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นิติเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Philosophy (Pharmacology /Toxicology), The Ohio State University, Ohio, USA. และได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์แพทยสภา
.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ External Advisory Board of The Ohio State Global One Health initiative (GOHi), Ohio State University, USA อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2564) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ตลอดจนนำวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนำอาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ จิตอาสาออกหน่วยและช่วยสาธารณกุศล เช่น ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด
.
รางวัลและเกียรติคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้รับ อาทิ รางวัลนักเรียนทุน รัฐบาลไทยดีเด่น สาขาแพทยศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่งกระทรวงยุติธรรม จากกระทรวงยุติธรรม รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ต่อไป
.
ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นิติเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Philosophy (Pharmacology /Toxicology), The Ohio State University, Ohio, USA. และได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์แพทยสภา
.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ External Advisory Board of The Ohio State Global One Health initiative (GOHi), Ohio State University, USA อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2564) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ตลอดจนนำวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนำอาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ จิตอาสาออกหน่วยและช่วยสาธารณกุศล เช่น ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด
.
รางวัลและเกียรติคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้รับ อาทิ รางวัลนักเรียนทุน รัฐบาลไทยดีเด่น สาขาแพทยศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่งกระทรวงยุติธรรม จากกระทรวงยุติธรรม รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน คุณอนันต์ เดชพรม ได้รับมอบชุดประชุม CMU EZ Conference สำหรับหน่วยงานต้นแบบเพื่อทดลองใช้งานสำหรับการประชุมทางไกล ด้วยคุณสมบัติ
✅️ ยกระดับการควบคุมในห้องประชุมด้วยปลายนิ้ว
✅️ กล้องและไมค์คุณภาพสูง
✅️ แชร์หน้าจอประชุมแบบไร้สายได้ทุกคนในห้องประชุม

โดย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และทีมงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน คุณอนันต์ เดชพรม ได้รับมอบชุดประชุม CMU EZ Conference สำหรับหน่วยงานต้นแบบเพื่อทดลองใช้งานสำหรับการประชุมทางไกล ด้วยคุณสมบัติ
✅️ ยกระดับการควบคุมในห้องประชุมด้วยปลายนิ้ว
✅️ กล้องและไมค์คุณภาพสูง
✅️ แชร์หน้าจอประชุมแบบไร้สายได้ทุกคนในห้องประชุม

โดย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และทีมงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน คุณอนันต์ เดชพรม ได้รับมอบชุดประชุม CMU EZ Conference สำหรับหน่วยงานต้นแบบเพื่อทดลองใช้งานสำหรับการประชุมทางไกล ด้วยคุณสมบัติ
✅️ ยกระดับการควบคุมในห้องประชุมด้วยปลายนิ้ว
✅️ กล้องและไมค์คุณภาพสูง
✅️ แชร์หน้าจอประชุมแบบไร้สายได้ทุกคนในห้องประชุม

โดย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และทีมงาน

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
Slider

 

นโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
Slider

 

รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report)

Slider