เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัย : ด่านหน้าของประเทศไทย 4.0

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัย : ด่านหน้าของประเทศไทย 4.0 โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่