เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. โดย คุณดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ ตามไฟล์ดังแนบ